Missie Visie Strategie

Missie en Visie Strategie Bepalen? Tips om direct te starten!

Bedrijven met Missie en Visie zijn makkelijker te positioneren en volgen voor andere stakeholders uit de omgeving. Jouw Missie en Visie strategie bepalen kan jou als ondernemer dan ook veel rust en duidelijkheid verschaffen. Maar hoe belangrijk is het nou eigenlijk om als (kleine) ondernemer een missie en visie te bepalen? En kan het ook iets bijdragen in jouw persoonlijke leven? 

Als je dat wilt weten zit je in dit artikel goed! 

Ik ga de verschillen tussen een Missie en Visie uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Ook leg ik uit waarom de Missie en Visie strategie en de bijbehorende kernwaarden zo belangrijk zijn; en hoe jij deze zelf kunt bepalen / ontwikkelen om jouw persoonlijke leven OF (online) onderneming extra kracht bij te zetten. 

Klaar om aan de slag te gaan?

De Missie en Visie Strategie helpt jou bij het positioneren van jouw bedrijf. In dit artikel deel ik enkele voorbeelden met je!Meer leren over Online Marketing Strategie en ondernemen via internet? Bekijk mijn webshop eens!

Welke gedachte staat centraal in de Missie en Visie Strategie?

Een helder geformuleerde Missie en Visie helpen bij het bepalen van jouw kernwaarden; jouw doelstellingen en bedrijfsstrategie als online ondernemer. Het geeft focus en richting (houvast) in goede en slechte tijden. Om een eerste inleiding te geven binnen deze marketing begrippen wil ik je introduceren met de onderstaande quote: 

De missie is waar we voor staan; de visie is waar we voor gaan.

Een onderwerp dat kan volgen op het vormen van een Missie en Visie strategie is SMART doelen Stellen. Hiermee kun jij een sterke strategie bouwen op basis van de kernwaarden die uit deze opdrachten volgen. Onlangs schreef ik een artikel over dit onderwerp waarin ik uitleg hoe je doelen stelt en waarom dit zo belangrijk is. Voel je vrij om dit artikel te raadplegen! 

De Missie Visie Strategie helpt jou je bedrijf positioneren richting een heldere, concrete boodschap. Via dit artikel help ik je vooruit om dit te realiseren!

Wat is een Missie?

Een Missie wordt gevormd door het management van een bedrijf en geeft antwoord op de vraag: "Wat is het doel en bestaansrecht van het bedrijf?". Het is verstandig om dit in het bouwproces van een onderneming te doen en hier met meerdere (betrokken) collega's of managers over te brainstormen. 

Een goed geformuleerde missie is onderscheidend van concurrentie en geeft inzicht in de (gewenste) identiteit / kernwaarden van het bedrijf. Deze zou zowel door het management als het personeel begrepen en omarmd (nageleefd) moeten worden. Het bepalen van een missie moet je doen in het begin van het bedrijfsproces en indien mogelijk beschrijven tijdens het opstellen van een bedrijfsplan...

Met welke vragen bepaal jij jouw kernwaarden / doelstellingen rondom de missie?

 • Wie zijn wij en op welke kernwaarden is ons bedrijf gebouwd?

 • Op welke manier willen wij deze kernwaarden positioneren / promoten naar de buitenwereld?

 • Wat doen wij (welke producten / diensten)? En voor wie (welke marktsegmenten / klanten) doen wij dat?

 • Op welke manier(en) voegen wij waarde toe voor onze doelgroep?

 • Op welke manier willen wij met ons personeel; onze klanten en overige stakeholders om gaan?

 • Wat doen wij NIET? En waarom niet? Veel mensen onderschatten deze vraag, waardoor onduidelijkheden in de bedrijfsstrategie sluipen.

 • Wat willen wij precies bereiken door deze missie te stellen? En waarom willen wij dat bereiken?

 • Hoe gaan we dat bereiken? Oftewel in welke competenties moeten wij groeien en excelleren?

 • Hoe gaan wij de resultaten van deze missie meten en analyseren?

Door deze vragen te beantwoorden en hier in enkele korte regels een heldere, motiverende samenvatting over te schrijven kun je een SMART missie bepalen. In het Engels noemen ze dit ook wel een Mission Statement.


Wat is een Visie?

Een bedrijf wordt altijd gebouwd in fasen; en meestal ook met de intentie om het op lange termijn naar een succesvolle onderneming te laten groeien. Het is daarom altijd belangrijk om jouw korte termijn doelstellingen te bepalen aan de hand van heldere en concrete lange termijn fasen / doelstellingen die jij wilt bereiken. Hiervoor kun je de visie formuleren, waarmee jij een "hoger doel" voor jouw onderneming kunt bepalen.

De visie is een ambitieus, maar haalbaar toekomstbeeld waarmee jij schetst waar jij over 5 tot 15 jaar zou willen staan. Wat voor klanten zou jij op dat moment willen bedienen? In wat voor markt wil jij op dat moment actief zijn? Hoe hoop jij dat de markt er op dat moment uit ziet? En naar welke toegevoegde waarde streef jij dan als bedrijf? 

Uiteraard is dit niet altijd accuraat omdat er dingen kunnen veranderen in de markt, maar het bepalen van een visie kan een belangrijke basis zijn om jouw kortere termijn doelen en doelstellingen te sturen. Denk er aan dat je in de visie geen strategie beschrijft; maar enkel het hogere doel of de droom die jij op lange termijn voor ogen hebt. In het Engels noemen ze dit ook wel een Vision Statement.

Met welke vragen bepaal jij jouw kernwaarden / doelstellingen rondom de Visie?

 • Wat willen wij op lange termijn bereiken; oftewel hoe ziet ons gewenste succes er precies uit?

 • Waar zien wij ons bedrijf over 5 jaar staan als wij volgens plan groeien?

 • Waar zien wij ons bedrijf over 10 jaar staan als wij volgens plan groeien?

 • Wat zijn mogelijke Trends en Ontwikkelingen in onze markt en doelgroep waar wij rekening mee moeten houden?

 • Wat zijn mogelijke Trends en Ontwikkelingen BUITEN onze markt en doelgroep waar wij rekening mee moeten houden?

 • Is het mogelijk om een gewenst beginpunt en eindpunt te beschrijven voor onze doelgroep en de invloed van onze producten / diensten op hun leven?

 • Hoe is de directe wereld om ons heen veranderd wanneer wij onze smart doelen bereiken en geslaagd zijn in wat we willen doen?


Missie V.S. Visie | Wat is het verschil tussen een missie en een visie?

De Visie en Missie zijn twee totaal verschillende begrippen, maar kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze moeten in lijn van elkaar liggen en ook regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld wanneer bepaalde veranderingen in een bedrijf of markt (moeten) worden doorgevoerd. 

De missie is eigenlijk korte termijn en geeft richting aan wat er "vandaag de dag" gebeurt in een bedrijf. Over deze kernwaarden valt niet te twisten en (als het goed is) werkt iedereen volgens deze strategie. Het bepaald simpelweg het bestaansrecht van de onderneming en wat de onderneming doet om de klanten beter te helpen.

De visie is lange termijn, maar kan de basis vormen voor acties op korte termijn. De visie vormt een pad waarvoor in sommige gevallen vandaag keuzes gemaakt moeten worden. En hierbij spelen soms factoren een rol die door politieke of maatschappelijke aandacht worden gevormd. 

Een voorbeeld hiervan is het begrip "Duurzaamheid" dat tien jaar geleden amper een rol speelde in de Nederlandse industrie. Tegenwoordig speelt dit begrip een grote rol en moet je tot in den treure mee doen aan Duurzame oplossingen / Groene technieken / Stikstofregelingen anders loop je de kans dat je jouw deuren moet sluiten...

Dit soort omstandigheden kunnen een grote invloed hebben op zowel de missie; de visie; en dus de gang van zaken binnen een bedrijf.

Jouw Missie en Visie laat zien wie jij bent als ondernemer / bedrijf en geeft richting door het stellen van doelen voor de toekomst...

Missie en Visie... En dan? [Van Missie en Visie naar Strategie]

Met de missie en visie komen bepaalde kernwaarden naar boven waarmee jij de identiteit en het lange termijn doel van jouw bedrijf bepaald. Het is nu tijd om een strategie te bepalen waarmee jij via korte termijn doelen naar lange termijn doelen toe werkt. Deze strategie wordt bepaald door het management; bijgeschaafd na het testen en analyseren; en gecontroleerd aan de hand van de visie en missie.

Via doelstellingen en SMART doelen stellen werk jij toe naar steeds betere resultaten, waardoor jouw bedrijf op lange termijn groeit. Zo lang jij deze strategie volgt op lange termijn zullen jouw resultaten altijd in lijn met de verwachtingen lopen en hoef je jezelf nooit af te vragen of je op de juiste manier bezig bent. Ook dit geeft weer houvast aan iedereen binnen het bedrijf.

Wil jij meer leren over het bepalen van een sterke strategie, door in de basis sterke Prioriteiten te stellen? Lees mijn artikel waarin ik je introduceer met het Eisenhower Model


Missie en Visie Strategie Voorbeelden

Niet elk bedrijf steekt evenveel moeite en tijd in het opstellen van een Missie en Visie. Daarom heb ik een aantal voorbeelden op een rijtje gezet van bekende Nederlandse bedrijven. Deze voorbeelden geven weer hoe je een Missie en Visie strategie kunt bepalen en ontwikkelen. Ik geef je enkele praktijkvoorbeelden van bekende bedrijven zoals Rabobank; Coca Cola en Albert Heijn; en geef ook informatie over hoe ik de Missie en Visie van mijn eigen bedrijf heb geformuleerd. Dit gaat over de Online Community die ik heb gestart voor cursisten die niet genoeg hebben aan mijn persoonlijke ontwikkeling kennisbank.

Missie Voorbeelden

 • Missie van mijn eigen online academie: Ik wil alle mensen ongeacht leeftijd, afkomst of geloofsovertuiging de Tools; Kennis; Inspiratie; Begeleiding en een stok achter de deur geven om iedere week opnieuw te groeien en het beste uit zichzelf en hun leven te halen. Dit doe ik door ze bewust te maken van de keuzevrijheid die ze hebben om niet te MOETEN doen wat anderen doen; als ze vindingrijk genoeg zijn om hun eigen doelen en levensstandaarden te bepalen. 


 • Voorbeeld van de Missie van Rabobank: Growing a Better World Together | De Rabobank is een maatschappelijke bank. Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossingen van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn omgeving. In Nederland bedienen we ruim 6,7 miljoen Nederlandse particuliere en 800.000 zakelijke klanten met een compleet pakket aan financiële producten en diensten. Internationaal zijn we vooral actief als financiële dienstverlener in de landbouw en voedingssector. Wereldwijd is Rabobank actief in veertig landen en bedienen wij circa 10 miljoen klanten. Wij zijn een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. Klanten kunnen hun betrokkenheid met de bank tonen door lid te worden. Momenteel zijn er bijna twee miljoen klanten lid van de Rabobank. Leden kunnen meepraten en meebeslissen over de bank. Lees de volledige Statements via deze link!


 • Voorbeeld van de Missie van Albert Heijn: We bieden alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen. Dat is onze missie, ons bestaansrecht. Wij helpen klanten het maximale uit hun dagelijkse leven te halen. Daarom bieden we 3 ingrediënten waar onze klant steeds op kan vertrouwen: altijd waar voor je geld, beter eten en gemak voor jou. De samenhang tussen deze drie ingrediënten en de invulling ervan, maakt Albert Heijn uniek. Alle Ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen. 


 • Voorbeeld van de Missie van Vluchtelingenwerk Nederland: VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.


 • Voorbeeld van de Missie van Novartis (Gezondheidszorg): Onze missie is om innovatieve geneesmiddelen te ontdekken, om de kwaliteit van leven te verbeteren en de levensduur te verlengen. We maken gebruik van op wetenschap gebaseerde innovatie om enkele van de meest uitdagende problemen in de gezondheidszorg en de samenleving aan te pakken. We ontdekken en ontwikkelen baanbrekende behandelingen en nieuwe manieren om zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot onze geneesmiddelen.
  We streven ook naar een rendement voor aandeelhouders dat degenen die hun geld, tijd en ideeën investeren in ons bedrijf beloond worden.

 • Op deze pagina kun je de missie en visie van Coca Cola Nederland vinden! Deze is erg simpel opgesteld voor een bedrijf van dat kaliber, waardoor het een interessante is om te bekijken.


Visie Voorbeelden

 • De Visie van mijn eigen online academie: Ik wil op basis van de missie die ik heb gesteld een grote, sterke community bouwen van mensen die net als mij positief en zoekend naar kansen in het leven staan. Mensen die zich niet bij elke tegenslag uit het veld laten slaan en doorzetten wanneer iets moeilijk wordt. Door op lange termijn een sterke, hechte community te bouwen zal steeds meer kwaliteit geleverd kunnen worden voor de deelnemers.


 • Ook de Rabobank heeft een visie. Iedereen verdient kansen om te groeien en te ontwikkelen. Hiermee kan iedereen deelnemen aan de maatschappij en een betere toekomst bouwen voor zichzelf en hun omgeving. Dit is een leidend principe in alles wat wij bij Rabobank doen. Lees hier meer over de Visie van Rabobank!


 • In de Missie voorbeelden werd VluchtelingenWerk Nederland genoemd. Zij hebben ook een visie geschreven, maar deze is te groot om op mijn website te publiceren. Via deze pagina kun je een document downloaden waarin de visie en kernwaarden van VluchtelingenWerk Nederland worden uitgelegd.


 • De Visie van Novartis (Geneesmiddelen): Onze visie is dat wij een betrouwbare leider willen zijn in het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheidszorg.

Zijn er alternatieve modellen / andere methoden om de missie en visie van jouw bedrijf te positioneren?

Er zijn een aantal mogelijkheden om als online ondernemer jouw bedrijf kraakhelder te positioneren en jouw kernwaarden helder te krijgen. Hoewel de Missie en Visie een veelgebruikte methode is om dit te doen, zijn er ook andere methoden om de missie en visie van jouw bedrijf te positioneren. 

Persoonlijk heb ik veel online marketing content van Nederlandse en Amerikaanse Online Marketing Ondernemers bestudeert om meer te leren over het starten en positioneren van een eigen bedrijf. Ik las boeken en volgde online ondernemen cursussen. Twee bronnen die ik zeker benoemd wil hebben in dit artikel zijn de Internet Marketing Unie; van Tonny Loorbach en Martijn van Tongeren; en de online marketing academie van de Amerikaanse ondernemer Russell Brunson. 

Deze kijken op een geheel eigen wijze naar het positioneren van een (online) bedrijf en geven alle informatie die jij als ondernemer nodig hebt via boeken; online cursussen; Webinars en stappenplannen. Meer informatie is te vinden via mijn Internet Marketing Unie Kennisbank; of door direct door te klikken naar de introductiepagina over IMU en haar diensten.

Via deze online marketing community leer jij jouw missie en visie bepalen voor een eigen online onderneming.Bekijk via deze link hoe jij lid kunt worden van de Online Marketing Membership Community, zodat jij jouw bedrijf via online marketing veel sterker leert positioneren!


Heel veel succes met jouw groeiproces! Heb jij vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat dan gerust een reactie achter! 

Hopelijk heb jij iets gehad aan dit artikel uit mijn Eigen Bedrijf Starten Ideeën Kennisbank! Je bevindt je momenteel in mijn Internet Marketing Strategie Categorie. Wil jij meer leren over belangrijke online marketing Begrippen en waardevolle online marketing tools? Bekijk dan mijn internet marketing unie kennismaterialen; mijn webshop en al mijn evergreen content zoals Internet Marketing voor Beginners!

Dan kun jij via persoonlijke ontwikkeling training aan de slag om zelf ook je resultaten te gaan verbeteren door te richten op meer autoriteit; meer organisch bereik; meer Web Verkeer; meer leads en meer omzet en winst! Voor jouw Side Hustle of een volwaardig eigen bedrijf! 


Reactie plaatsen